Registration

Här kan du som är privatperson registrera dig som kund hos Smådjursdepån.
Företag och föreningar kan inte registrera sig här utan får kontakta Smådjursdepån på 0470-55 41 00 för registrering och information.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Smådjursdepån i Växjö AB, bland annat, ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Vi kan också komma att behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med det ovanstående.